HYDROTERM

+420 724 313 559
+420 724 226 922
hydroterm@seznam.cz
Sledujte nás:
+420 724 313 559
+420 724 226 922

Rekonstrukce lodžií

NAŠE SLUŽBY

Rekonstrukce lodžií

Při naší komplexní rekonstrukci teras a lodžií jsme zaměřeni na pečlivý postup prací, který zajišťuje nejen estetiku, ale i dlouhodobou odolnost vašeho venkovního prostoru. Náš technologický postup zahrnuje následující kroky:

 1. Demontáž ochranného zábradlí: Začínáme odstraněním stávajícího ochranného zábradlí s následnou likvidací materiálu, abychom připravili prostor pro novou úpravu.

 2. Vybourání stávající skladby: Provádíme vybourání existující skladby, odvážíme odpad na skládku a připravujeme plochu pro další práce.

 3. Příprava plochy pro novou hydroizolaci: Zajišťujeme důkladnou přípravu povrchu pro novou hydroizolaci, která bude chránit terasu a lodžii před vlhkostí.

 4. Montáž klempířské okapničky: Instalujeme klempířskou okapničku z měděného plechu nebo zinku, což zajišťuje odvodnění a ochranu proti vlhkosti.

 5. Provedení hydroizolace plochy: Používáme SMS modifikovaný asfaltový pás POLYGUM SEP 6000 a zajistíme jeho vytažení na svislou část přilehlého zdiva.

 6. Provedení spádové vrstvy: Betonovou mazaninou vytvoříme spádovou vrstvu, která zajišťuje účinný odtok dešťové vody.

 7. Pokládka dlažby: Dlažbu klademe do mrazuvzdorného tmele, což zajišťuje pevný a esteticky působící povrch.

 8. Provedení keramického soklíku: Instalujeme keramický soklík o výšce 10 cm, což přidává estetický prvek a chrání spodní část zdí.

 9. Vyspárování dlažby: Důkladně vyspárujeme dlažbu, aby byl celkový vzhled dokončený a elegantní.

 10. Vyčištění, penetrace a malba stěn lodžie: Provádíme čištění stěn lodžie, aplikujeme penetraci pro lepší přilnavost a provedeme malbu podle vašich preferencí.

 11. Montáž nového zábradlí: Na závěr montujeme nové zábradlí dle vašeho výběru, které zajišťuje bezpečnost a estetiku pro váš venkovní prostor.

 12. Původní stav lodžie (celkový pohled): Představujeme původní stav lodžie pro srovnání, aby bylo zřejmé, jak výrazně jsme prostor zlepšili.